” Kyky visioida tulevaisuutta on tärkein ominaisuus kaikille luovaa työtä tekeville. ”